14 Aralık 2012 Cuma

VERİMLİLİK VE ÜRETİM YÖNETİMİ


VERİMLİLİK VE ÜRETİM YÖNETİMİ

Ekonomi bilimine göre verimlilik kullanılan bir birim girdiye karşılık gelen çıktı miktarına (üretilen ürünler yada verilen hizmetler) denmektedir. Örneğin, işgücü verimliliği işçi başına veya adam – saat başına çıktı miktarına göre ölçülmektedir.

Üretin aslında bir şeyler yapma çalışmalarıdır. Daha spesifik olarak takas yada ticari satış elde edilebilecek ürünleri elde etme çalışmaları olarak tanımlanabilir. Üretim kararları hangi ürünün üretileceğine, nasıl üretileceğine, üretileceklerin maliyetlerine ve üretimde kullanılacak olan kaynak girdilerinin nasıl optimize edilebileceğine odaklanmaktadır.

Verimlilik ve üretim yönetimi yürütme ve yönetme sanatıdır. Uygulamaların kapsam ve teknikleri ele alındığı zaman, operasyonlardaki tüm bakış açıları ürünleri geliştirme, oluşturma ve yenilikçi ürünleri bulma üzerinedir. Verimlilik ve üretim yönetiminin esas amacı kaynak girdilerini etkin tüketimi ve dağıtımı ile maksimum kalite ve miktarda ürün üretmek ya da hizmet vermektir. Verimliliği ve üretim yönetimini geliştirmek için şirketler talepleri tahmin etmeli ve üretim planlarını bu tahminlere göre uyarlamalıdırlar. Bunun yanında yanlış hesaplamalardan da kaçınmak gerekmektedir. siparişe göre üretimin yapıldığı işlerde tamamlanmamış siparişlere ait birikmiş işler yönetilmesi için envanter seviyesinin devamlı gözlem ve kontrolü yapılarak stoka çalışma prensibi uygulanabilir. Tahmin kapasitesi mükemmel bilgi teknolojisini içeren sistemler ile artırılabilir.

Diğer geliştirme aracı da standardizasyon ve odaklanacak yenilik için gerekli kaynak ayrımıdır. Standardizasyon metotları ürün ve süreç üzerindeki iyileşme alanlarının işaret ettiği konular üzerine odaklanarak uygulanmalıdır. Süreç yenileme ve köklü ürün yeniden tasarımı gibi metodolojiler süreç otomasyonunu beraberinde getirmektedir. Bazı yatırımcılar küçük zamansa iyileşmeler ile süreç maliyetini minimize etmeyi seçmektedir.

Verimlilik ve üretim yönetimini geliştirmenin bir diğer yolu da üretim alanında zaman, maliyet ve kaliteye zarar verece k sorunlar üzerine yöneticiler ihtiyatlı davranmalarına sevk etmektir. Bu hususta kullanılan en popüler yaklaşımlar yalın üretim ve iş geliştirmedir. İki yaklaşım da çalışan ve yönetimi birlikte çözüm arayışına yönlendirerek açık gelişme metodolojilerinin bulunmasında cesaret vermektedir.

Yalın pazarlama verimliliğin ana nedeni olan zaman kayıplarını, üretim eksikliklerini ve yavaş ilerlemeyi kökten engelleyen bir metottur. Bu kayıplar fazla üretim, hatalı envanter, yavaş hızda taşıma, ürün arızaları ve belirsiz süreçlerden oluşmaktadır.

İş geliştirme, ürün gelişimini çalışanlar, yöneticiler, tedarikçiler ve müşterilerin ilişki çemberi içerisinde gerçekleştirebilen aktivitelerinden meydana gelmektedir. Düzgün ve teknoloji üzerine teknik bilgilere ulaşılması, geliştirme için yetki verilmiş işçilerle, sürekli gelişen üretim çizelgeleme, kalite güvencesi, envanter üretim metotları ve etkinlik kontrolü ve koruyucu malzeme ile enerji ve zamanda kazanç sağlamak mümkün olmaktadır.

Verimlilik ve üretim yönetimi avantajı sağlamak için, sözkonusu uygulamaların organşizasyonel olarak ele alınması gerekmektedir. eğer yapılmazsa bu alanda geliştirme alanları sürekli olarak başkaları tarafından yürütüleceği akıllardan çıkarılmamalıdır. Ölümcül öneme sahip olan nokta: verimlilik e üretim metotları üzerine yeniden toplam yapılanma çalışmaları ürünü korumadan ve test edilmiş pratiklerin uygulanmasından çok ama çok daha zordur.

Copyright 2007 Ismael D. Tabije

Makale Kaynağı : http://EzineArticles.com/455152

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder