13 Aralık 2012 Perşembe

HİSTGRAM


HİSTOGRAM

Histogramlar, ölçüm değerlerinin dağılımını gösteren ve bu dağılımın standart limitlerine göre durumunu belirten bir çubuk diyagram kartlarıdır. Histogramları oluşturan dikdörtgenlerin taban genişlikleri sınıf aralıklarına eşit,alanları ise frekansları ile doğru orantılıdır.

Histogramda belirli bir ölçünün kendi içerisindeki dağılımı gösterilir. Histogramlar genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek ve belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmeyeceğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılım şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her histogram sadece bir tek özelliği ölçmektedir. Histogramı çizebilmek için yatay eksene toplanan değerleri sınıflandırarak yazmak gerekmektedir. Her sınıfa düşen frekans sayısı da düşey eksende gösterilmelidir.
Gerçeği yansıtabilmek için en az 50 veri ile çalışılması tavsiye edilmektedir. Verilerin belli bir dağılım gösterip göstermediğini anlamamız bakımından histogramların kullanılması gerekmektedir. Rassal olarak alınmış numuneler mutlaka bir dağılım gösterebilirler. İstatistik proses kontrol tekniklerinin uygulanabilmesi için veriler mutlaka bir dağılım göstermelidirler.

Histogramlar da sınıf sayılarının belirlenmesi ve sınıf serilerinin oluşturulmasında genellikle şu yöntemler izlenebilir:
-Önce toplanan veriler küçükten büyüğe doğru bir düzene konulur.
-En büyük değerden en küçük değer çıkarılarak range bulunur.
-Sınıf aralığını(genişliğini)bulabilmek için range,sınıf sayısına bölünür.

Sınıf Aralığı=Range(R)/Sınıf Sayısı
Veya
Sınıf Sayısı=Range(R)/Sınıf Aralığı
Pratik olarak sınıf sayısı verilerin karekökü alınarak da bulunabilir.
Aşağıda veri sayısına isabet eden sınıf sayıları verilmiştir:
Veri Sayısı Sınıf Sayısı

50’den az 5-7

50-100 6-10

100-250 7-12

250 ve üzeri 10-20

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder