13 Aralık 2012 Perşembe

KONTROL ŞEMASI


KONTROL ŞEMASI

Kontrol planı metodolojisinin amacı, kaliteli ürününü müşteri beklentilerine uygun olarak üretilmesine yardımcı olmaktır. Bunlar, dizayn için metodik bir yaklaşım ve tüm sistem için katma değer kazandırıcı kontrol metotlarının seçimi ve uygulanması için sağlanır. Kontrol Planları, proses ve ürünlerde karşılaşılan değişimleri minimize etmek için kullanılan sistemlerin yazılı bir özetinin içerir. Alternatif format, en azından formun içeriği korunduğu sürece, kullanılabilir. Kontrol Planları, daha planlı olarak hazırlanmış operasyon sayfalarındaki bilgilerin yerine geçemez. Bu metodoloji yaygın olarak tüm imalat prosesleri ve teknolojileri için geçerlidir. Kontrol Planı, kalite prosesinin önemli bir parçasıdır ve yaşayan bir doküman olarak algılanmalıdır. Bu nedenle, bu bölüm diğer ilgili elemanlarla birlikte kullanılmalıdır.

Proseslerin kalite planlamasının önemli bir aşaması Kontrol Planının hazırlanmasıdır. Kontrol planı, ürünlerin ve proseslerin kontrol sistemlerinin yazılı olarak tanımlanmasıdır. Tek bir Kontrol Planı, aynı tip proseslerle ve aynı tip kaynaklar kullanılarak üretilen ürün grupları için kullanılabilir. Görsel yardım için gerekiyorsa çizimler Kontrol Planları yanında yer almalıdır. Kontrol Planlarını desteklemek için, proses takip talimatları tamamlanmalı ve devamlı olarak kullanılmalıdır.

Kontrol Planı, imalatın bütün aşamalarında, giriş kalite kontrol, in-proses (ara kontrol), final kontrol ve periyodik olarak yapılması gereken kontrolleri kapsayacak şekilde, proses çıktılarının kontrol altında olduğunu belgeleyecek tüm faaliyetleri tanımlar. Kontrol planı günlük imalat akışı sırasında, karakteristiklerin kontrolleri için kullanılacak proses takip ve kontrol metotlarını gösterir. Proseslerin sürekli olarak geliştirildiği düşünülürse, Kontrol Planları bu proses değişikliklerine karşı revize edilebilecek bir strateji dahilinde tutulmalıdır.

Kontrol planı ürünün yaşam döngüsü boyunca kullanılır ve sürekliliği sağlanır. Ürün yaşam döngüsünün ilk aşamalarında kontrol planının amacı, proses kontrolünün taslak planının dökümante edilmesinin ve iletişimin sağlamasıdır. İleriki aşamalarda, proseslerin nasıl kontrol edilip,ürünün kalitesinin nasıl sağlanacağı konusunda imalata yardım eder. Sonuçta, Kontrol Planı yürürlükte olan kontrol metodunu ve kullanılan ölçüm sistemini gösteren yaşayan bir doküman olarak kalır. Ölçüm sisteminde ve kontrol metodunda inceleme ve iyileştirmeler yapıldığında Kontrol Planı yeniden düzenlenmelidir.

Proses kontrol ve geliştirmenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için,prosesin temel özelliklerinin anlaşılmış olması gerekmektedir. Proses hakkında detaylı bilgi edinebilmek için eldeki tüm bilgiler kullanılarak karma prensipli çalışma grubu tarafından Kontrol Planı hazırlanır. Bu bilgiler;
·         İş Akış Diyagramları
·         Sistem/Dizayn/Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMAE)
·         Önemli Karakteristikler
·         Benzer parçalardan edinilmiş deneyimler
·         Proses hakkında çalışma ekibinin bilgisi
·         Tasarımın gözden geçirilmesi
·         Optimizasyon Metotları (QFD,DOE vb)

Kontrol planı oluşturma ve kullanmanın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Kalite: Kontrol Plan Metodolojisi israfı azaltır ve ürünün kalitesini dizayn, üretim ve montaj aşamalarında yükseltir. Bu formal yaklaşım proses ve ürünün kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Kontrol planları proses karakteristiklerini ve bu karakteristiklerin değişim nedenlerinin belirlenmesinde yardımcı olur. Proses karakteristiklerindeki (girdi değişkenleri) değişkenlik ürün karakteristiklerinde (çıktı değişkenleri) değişkenlere neden olur.

Müşteri Memnuniyeti: Kontrol planları müşteri içim önemli olan proses ve ürüne ait karakteristiklerin kaynaklarına odaklanır. Bu kaynakların önem verilen noktalarda verimli kullanımı maliyeti, kaliteden ödün verilmeden, düşürmeye yardımcı olur.

İletişim: Yaşayan bir doküman olarak, Kontrol Planları, ürün ve proses karakteristiklerinde, kontrol metotlarında ve karakteristiklerin ölçülmesindeki değişiklikleri belirler ve iletişimini sağlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder