13 Aralık 2012 Perşembe

TAGUCHI METODU


TAGUCHİ METODU

Taguchi, Fisher tarafından ortaya konulan ve bir sürecin çıktısını geliştirmeye odaklanan deneysel tasarımı üzerinde durmuştur. Fisher’ın çalışmaları tarımsal üretimde geniş hareket alanı sağlamıştır. Ancak Taguchi, endüstriyel imalatlarda hedef olarak çıktıların ele alınması gerektiğinin farkına varmıştır. Ayrıca kalitede bulunan üst ve alt kalite limitlerinin imalatın üretkenliğinde ters etki yarattığını gözlemlemiştir.

Taguchi, kalite mühendisliğinin her şeyden önce çeşitli durumlarda kalitenin maliyetini hesaplamayı öğrenmeleri gerektiğini savunmuştur. Geleneksel olarak endüstriyel mühendislikte, kalite maliyetleri belirli özellikler dışında olan ürünler sayısı ile yeniden işleme veya hurda maliyetleri ile çarparak bulmaktadır. Bunun yerine Taguchi kalitenin topluma olan maliyetini daha önemli bulmaktaydı.

Kalite kelimesinin anlamı, imalat endüstrisinde uygulandığında özel bir anlama sahip olmamaktadır. Uzun zamandır Amerikalı ve Avrupalı imalatçılar imalatlarında toleransın olması gerektiği temeline bağlı kalmışlardır. Bu yaklaşım imal edilen ürünün, eğer kalite toleransları içerisinde ise, kabul edilebilir olarak belirlenmesine sebep olmuştur.

Taguchi’nin kaliteye olan bakış açısı, Avrupalı ve Amerikalı ülkelerin kalite felsefelerinden oldukça büyük farklılıklar içermektedir. Taguchi felsefesine uygun olarak Japonların uygulaması ile dizayn aşamasında iş prensipleri üzerinde çalışmışlardır, bu dizayn minimum kayıpla yapılmalıdır, fizibil alanda ürün optimale yakın bir değer ile üretilmiş olmaktadır. Bunun sonucu olarak ürün kendi yaşam çevrimine uygun olarak üretilmekte ve dizayn aşamasında müşteri memnuniyetine ulaşılmıştır. Ayrıca uzun işleme süreleri boyunca daha az iş yenilenmesi de böylece elde edilmiş olunur.

Taguchi felsefesi

Artan bir şekilde farkına varılmıştır ki, ürün yada hizmetin sahip olduğu yüksek kalite müşteri memnuniyeti ile yakından ilişkili olmakta ve işletme için hayati bir önem taşımaktadır. Ayrıca ön imalat deneyimleri de düzgün analiz ve dizayn aşamasından sonra, ürünün kalite geliştirme çalışmalarına ciddi katkılarının olduğu gerçeği de geniş kabul görmektedir. Bir ürünün kalite geliştirme aşamalarında geleneksel olan ve halen geçerliliğini sürdürmekte olan, bir yaklaşıma göre ön imalat deneyimlerinde bir seferde yalnızca bir adet faktör üzerine yoğunlaşarak kaliteyi arttırma çalışmalarıdır. Bu metotla mühendisler sadece bir faktörü değişen ürünün çıktılarını inceleyebilmektedir. Bu yaklaşım maliyetli olmakla beraber gerçeklikten uzak olmaktadır. Japonlar ilk olarak istatistiksel deney tasarımı metodunun sahip olduğu potansiyelin farkına varmışlardır. Bu yöntem tamamı ile tek faktörlü olan yaklaşım ile farklılık göstermektedir. Birçok faktörde aynı zamanda meydana gelen değişimleri sistematik bir yol ile ele almaktadır.

İmalat endüstrisinde, ürün ve süreç mühendisliği üzerine yeni gelişimler kalite kontrol teknikleri olarak uygulamaya koymaktadırlar. Bu kalite kontrol tekniklerinin çoğunun temeli Deming’e bağlanmaktadır. Deming ana yaklaşım olarak, imalat sürecinde istatistiksel kontrol ile değişik kalite geliştirmeleri sağlamaktır. Ancak Taguchi bir adım daha geriye giderek, üretimin dizayn aşamasında üretimin ve çevrenin değişkenleri üzerinde çeşitli çalışmalar yapmakta ve bunların etkilerini incelemektedir.

Taguchi Felsefesinin 5 Temel Taşı;

 ·         Rekabetçi pazar koşullarında, devamlı kalite geliştirmeleri ve maliyet azaltma çalışmaları hayatta kalmak için gereklidir.
·         Kalitenin önemli bir ölçüsü de imal edilen ürünün toplum üzerine olan toplam kaybı olmaktadır???,
·         Ön imalatın deneysel sürecini değiştirerek, aynı anda tek faktörün değil aynı anda birçok faktörün incelenmesi gerektiğini savunmaktadır. Böylece, kalite ürünün ve sürecin içerisine yerleştirilmektedir.
·         Müşteri kaybı düşük kalite standartlarından ve belirlenen hedeften doğan sapmalardan kaynaklanmaktadır. Taguchi tüm amaçları ve kalite tanımlarını değiştirerek, “spesifikasyonlara uygunluk” yaklaşımı yerine “hedefe ulaşma ve değişkenliği minimize etme” yaklaşımını savunmaktadır.
·         Ürün yada hizmetin performansındaki değişkenlikler, performans karakteristikleri üzerinde etkili olan lineer olmayan faktörlerin incelenmesi ile önlenebilmektedir. Hedeften olacak herhangi bir sapma durumu düşük kaliteyi de beraberinde getirmektedir.

Taguchi’nin ana amacı, ürünün hedeften olası sapmalarını etkileyecek olan, sürecin ve ürünün tasarımında etkili olan kontrol edilebilir faktörlerin ve bunların seviyelerinin tanımlanması gerektiğidir. Bu faktörlerin seviyelerinin optimal seviyelerde olması opresayonlar esnasında çevresel koşulların da dikkate alınması ile tek düze bir ürünün imal edilmesi imkansız olmamaktadır. Ayrıca Taguchi kötü etkileri kaldırmak yerine kötü etkilere sebep olan faktörlerin üzerinde çalışmayı tercih etmiştir, böylece üründe yüksek kaliteye ulaşılmış olunmaktadır.

Temel Taguchi Kavramları

Taguchi metodolojisi tarafından verilen kalite tanımı müşteri tabanlıdır. Taguchi kaliteyi negatif biçimde tanımlamaktadır;
“Kalite ürünün yüklenmesinden itibaren topluma zarar(kayıp) katmaktır.” ???

Buradaki “kayıp” müşteri memnuniyetsizliğinden doğabilecek olan işletme itibarında meydana gelecek zarar kastedilmektedir. Bu yaklaşım geleneksel imalatçılar tabanlı olan kalite kayıplarını yeniden işlem, fire, garanti ve servis maliyetlerinin ölçülebilen kalite maliyetleri olarak benimsenmesinden oldukça farklıdır. Süreç hattının en önemli parçası müşteridir. Kaliteli ürün veya hizmet, işletmeye yeni müşteri, itibar ve artan bir Pazar payı olarak geri dönüş sağlamalıdır. Taguchinin kalite ile ilgili dört kavramı bulunmaktadır, bunlar;
·         Kalite başlangıçtan beri ürünün bünyesinde olacak şekilde tasarlanmalıdır, kontrol ve eleme ile kaliteye ulaşılamaz.
·         Kaliteye hedeften olan sapmaların minimize edilmesi ile ulaşılır, spesifikasyonları karşılayıp karşılamamasına göre kalite belirlenemez.
·         Kalite sadece ürünün performansı, özellikleri ve karakteristiklerini temel almamalıdır.
·         Kalite maliyeti ürünün performans varyasyonlarının ölçülebilen bir fonksiyonu ve ölçülebilen sistem kayıpları yardımı ile bulunabilir.

Kalite kontrolde Taguchi Teknikleri;
·         Beyin Fırtınası
·         Dikey Diziler
·         Parametre Tasarımı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder